קמפיין נרשמים המכון האיטלקי

קמפיין נרשמים המכון האיטלקי : 

המכון האיטלקי חיפה, פיתוח אסטרטגיית פרסום למערך לימודי השפה האיטלקית, במהלך העבודה יצרנו עבור הלקוח שניי קמפיינים .
הקמפיין התמקד בחוזקה של המכון והעצים את העובדה שהמכון האיטלקי הוא המומחה ללימוד השפה האיטלקית והוא בלבד ילמד אותך איטלקית

דוגמה לפעילות :