מיתוג תחנות דלק תפוז

תפוז רשת תחנות דלק וחנויות נוחות בבעלות פרטית. בתהליך העבודה נדרשנו לפתח אסטרטגיה חדשה לחברת דלק חדשה בשוק מקומי רווי במותגי דלק גדולים. תהליך העבודה כלל פיתוח שפה ויזואלית חדשה, ויטאלית כזו שמתאימה לשמה של החברה ״תפוז״