Garmin קמפיין מיתוג וחשיפה שעוני המותג

תוצאות – באז ראשוני

 • מעל 1,400 גולשים השתתפו בפעילות GARMIN MUSICוהשאירו פרטים בדף הנחיתה
 • מעל 550 גולשים נרשמו במסגרת ההרשמה המוקדמת
 • מעל 46 גולשים נרשמו בדף הנחיתה של הקמפיין לרכישת שעון 
 • במסגרת הקמפיין המודעות לקידום קמפייןGARMIN נחשפו מעל 7,724,817 
 • פעמים לקהלי היעד הרלוונטיים.
 • במסגרת הקמפיין המודעות לקידום קמפייןGARMIN נחשפו למעל 3,173,702  גולשים (יוניק). 
 • במסגרת הקמפיין מעל 26,507 גולשים (יוניק) נכנסו לדף הנחיתה של הפעילות לצורך קבלת פרטים נוספים.
 • במסגרת הקמפיין מעל 910 גולשים לחצו על כפתור לרכישה בחנות ובכך קיבלו את רשימת החנויות בהם הם יכולים לרכוש.
 • במסגרת הקמפיין מעל 285,600 גולשים נחשפו למודעות קידום הכתבה 
 • במסגרת הקמפיין מעל 462 גולשים נכנסו לקריאת הכתבה וקראו יותר מ- 80% מהעמוד
 • במסגרת הקמפיין מעל 210 גולשים נכנסו בעקבות הכתבה לדף הנחיתה לקבלת פרטים נוספים

פעילות רדיו