TAG Heuer

האתגר: 

העלאת מודעות למוצר  וחשיפת הצעת מכר 

דוגמה לפעילות :

הצעת מכר : 

בלעדי ברשת מילר – קנה שעון TAG Heuer וקבל 500 שח מתנה לרכישת תכשיטים !

אופי הפעילות: 
להעריך באיזה דקה יהיה הגול הראשון, מי תנצח ומה תהיה התוצאה הסופית  – כל משחק זוכה.

כלים לקמפיין : 
חשיפה רוחבית במדיה פרוגרמטי + רימרקטינג בפייסבוק – מיקוד בקהל יעד ממעמד סוציואקונומי בינוני גבוה + באזורי סניפי מילר ( גוש דן, שרון וירושליים ) 

עקרונות הקמפיין :
באנרים עם מסר מכירתי מלא במדיה הפרוגרמטית כולל וויב למשך 10 ימים