Wave Digital – funder תמשיך לנהל את תקציב הדיגיטל של אופטיקה הלפרין

השבוע פורסם במספר פורטלים גדולים דוגמת funder ו- mefik כי תקציב הדיגיטל של רשת אופטיקה הלפרין ינוהל בחברת ווייב דיגיטל.

עבורנו מדובר בהמשך שיתוף פעולה פורה והזדמנות פז להמשיך בעשייה המוצלחת אותה אנו עושים עבור הרשת המצליחה.

לקריאה נוספת: כאן וכאן.