// מיני סייטים.

// התמחות בHTML 5.

// היתממשקות למערכות CRM

// פיתוחי אפליקציות ומערכות פנים אירגוני